Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verkoren en Zijn goddelijke heerlijkheid daalde er over af.

Die heerlijke tempel wordt door de Kerk gebruikt als zinnebeeld van Maria. Zij is de levende tempel des Heeren, zegt de H. Andreas van Creta. Op haar mogen wij de woorden van den profeet toepassen: de Verlangde der volkeren zal komen en Zijn huis met heerlijkheid vervullen; ja de heerlijkheid van het tweede huis zal grooter zijn dan die van het eerste*). Maria is het huis door den Ooddelijken Vorst des vredes, door Hem, Die meer is dan Salomon gebouwd; zoo spreekt de H. Joannes van Damaskus. Zij is de tempel door God den Vader voorbereid, waarin God de Zoon is afgedaald, en die door den H. Geest is ingewijd. Al de eeuwen, die vooraf gingen, de aartsvaders, de profeten, de heiligen van het oude verbond, hebben het hunne tot de heerlijkheid van dat heiligdom bij gedragen. Al de genade, welke Gods almacht, wijsheid en liefde konden vereenigen, is in die uitgelezen Woon saamgebracht, om haar tot een waardig verblijf van het menschgeworden Woord des Vaders te maken. De kracht des allerhoogsten daalde over haar neder niet onder het zinnebeeld eener wolk, zegt de H. 11dephonsus, maar in werkelijkheid en waarheid.

De tempel van Salomon was geheel en ai

1} Rag. II : 18-10.

Sluiten