Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Te Bethlehem schenkt ge ons 'tGoddlijk kind O Koningin! o Koningin!

Dat zwak en arm ons teeder mint, O Koningin, Maria, (bis.)

Naar Salems tempel opgegaan,

O Koningin! o Koningin!

Biedt gij uw Zoon ten offer aan,

O Koningin, Maria, (bis.)

't Verlies van Jesus wekt uw smart O Koningin! o Koningin!

Maar 't wedervinden troost uw hart O Koningin, Maria, (bis.)

XXXV.

ARKE DES VERBONDS, BID VOOR ONS!

De arke des verbonds was eene kist, uit onbederfelijk hout vervaardigd, en aan de binnen- en buitenzijden met goud bekleed. Haar deksel was een spiegelgladde gouden plaat, waarboven zich twee gouden cherubs verhieven, met het aangezicht naar elkander gekeerd*). Die plaat noemde men het verzoendeksel.

1) Althans in den tabernakel; want in den tempel waren zij met liet aangezicht naar liet volk gekeerd.

Sluiten