Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE VIJF DROEVIGE GEHEIMEN i).

Gij zaagt uw Heer, Gethsemanéh Bedroefd tot in den dood En hoe Hem 't bloed door strijd en beê Op de aarde nedervloot.

Maria, Koninginne! O Gij vol moederminne, Sta ons bij in allen nood, In den dood Maria!

Mijn Jesus! ach wat foltering!

'k Zie diepe wond bij wond,

De striemen van de geeseling,

Die Gij voor mij doorstondt.

Maria Koninginne enz.

Men kranst U 't hoofd met doornenkroon, Uw koningschap ten schand!

En geeft een riet tot spot en hoon Als schepter U in hand.

Maria Koninginne enz.

De Godmensch sleept, besmeurd met bloed Zijn kruis naar Golgotha;

Wij dragen ook bezield met moed Voortaan ons kruis Hem na.

Maria Koninginne enz.

I) Congregatieboekje!!. Bijvoegsel, n. 5.

Sluiten