Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LOFZANG. AVE MARIS STELLA i).

Gebed.

Wees gegroet, o Zeester!

Moeder Gods verheven!

Altijd reine Maged!

Deur tot 's hemels leven!

Gabriël hij deelt U 's Hemels Avé mefle,

Eva's naam verkeerend,

Schenk ons Godes vrede!

Slaak de boei der schulden, Breng weer 't licht den blinden; Smeek, dat vrij van 't kwade We alle goed steeds vinden.

Toon U onze Moeder!

Doe ons bee Hem hooren, Die om ons te redden,

Uit U werd geboren.

Weergalooze Maged,

Bovenal aanminnig,

Maak ons vrij van zonden,

Zuiver en zachtzinnig.

Doe ons vlek'loos leven, Wand'len veilge wegen,

1) Zangwijze. Gouden wierooksvat, n. 62.

Sluiten