Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dekke. Dat uw maagdelijk moederschap mij voor alle gevaar en alle zonde behoede, mijne Moeder, ik wil U eeren! o mijne zoetheid ik zal U beminnen; o mijne Koningin, ik zal U eerbiedigen; o mijne bruid, ik zal U getrouw zijn. Maar verlicht mij, opdat ik de waarheid zie te midden der duisternissen; opdat ik, omringd van ijdelheden het leven vinde en den dood ontkome. Gij zijt vervuld van alle genaden. Maak van mijn hart een heiligen tempel.

I Vervul het van uwe liefde, opdat het naar U verlange, U zoeke, U vinde U bezitte, U voor altijd behoude en vreedzaam in u ruste. Amen.

DE STERRE DER ZEE1).

O Lieve sterre! die daar praalt En lichtend aan den hemel schijnt; Steeds vriendelijk ons tegenstraalt En nimmer van den trans verdwijnt.

Wees gij, o Maagd vol heiligheid! Die luistervol voor 't oog ons staat, Terwijl ge uw licht alom verspreidt, Voor ons steeds bron van goeden raad.

1) Zangwijze uit Cantate van j. Mohr, n. 90.

Sluiten