Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXXVIII.

BEHOUD DER KRANKEN, BID VOOR ONS!

In het derde deel der Litanie stelt ons de Kerk Maria's grootheid en heerlijkheid voor oogen. Zij begint met ons een nederigen blik op ons zeiven te doen slaan. Om ons te laten gevoelen, hoezeer wij noodig hebben, Maria's machtige hulp in te roepen, herinnert zij ons de veelvuldige behoeften, waaraan wij onder lichamelijk en geestelijk opzicht onderhevig zijn. Lichamelijk krankheid, ziedaar eene eerste ellende, waarin Maria ons behoud is. Sedert den eersten zondeval onzer eerste ouders zijn ziekten en ongesteldheden de onophoudelijke kwelling van het menschdom. Geen leeftijd, geen kunne is van kwalen verschoond, en al de deelen des lichaams hebben hun lijden. Oeneesmiddeeln der kunst vermogen dikwerf niets tegen ziekten en ellenden, die dikwerf allerpijnlijkst, allerlangdurigst, allerbesmettelijkst zijn en eindelijk eindigen met een onvermijdelijken dood. Waar 's menschen bekrompen doorzicht en beperkte macht geen leniging kunnen aanbrengen, daar is Gods raad onuitputtelijk en weerstaat geen krankheid zijne macht. Maria is de machtige voorspraak, die niet zelden, terwijl alles verloren scheen, bij God haren Zoon genezing verwierf. De namen van

Sluiten