Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der van Barmhartigheid, die niet tevreden, haar gevallen kind te hebben opgericht, ook voortdurend blijft toe zien, dat het weder niet valle. Maria, zegt de H. Bernardus, is de ladder der zondaren en de H. Thomas van Villanova zegt, dat zij de kortste en gemakkelijkste weg is "om tot het heil te geraken. Ja, indien de bekeerling getrouw Maria aanroept, zal die liefdevolle Moeder hem niet slechts behoeden tegen de zonde, maar hem ook overvloedige genaden verwerven om uit te munten in deugd en heiligheid.

Geestelijke Bloem.

Gedenk, dat ik voor uw aangezicht heb gestaan om voor hen ten goede te spreken en uwe gramschap van hen af te wenden.

Jeremi, XVII1 : 20.

Oefening.

Geef bijzonder acht op de woorden van het wees gegroet* ï~f. Maria, Moeder Gods, bid voor ons zondaars, en beveel U zeiven en alle zondaars met dat woord der kerk aan de Moeder der barmhartigheid aan.

TOEVLUCHT DER ZONDAREN').

God! hoe groot is uwe liefde!

1) Uit Mariëngarte. M. Halier, n. 15.

Sluiten