Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Door God, dien Gij ter wereld bracht

O Koningin!

Bezit ge als Moeder alle macht! O Koningin Maria!

Maria enz.

Gij mint ons als uw kindren teer!

O Koningin!

En ziet steeds liefderijk op ons neêr! O Koningin Maria!

Maria enz.

Nooit roept U iemand vruchtloos aan!

O Koningin!

Steeds snelt ge toe om bij te staan! O Koningin Maria!

Maria enz.

Wees dus ons steeds een hulp vol trouw,

O Koningin!

En redt ons allen, lieve Vrouw! O Koningin Maria!

Maria enz.

Verlaat ons in geen enklen nood!

O Koningin!

Schenkt 't hoogste- heil ons na den dood! O Koningin Maria!

Maria enz.

Sluiten