Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XL1II.

KONINGIN DER AARTSVADERS, BID VOOR ONS.

Jcsus wordt de Koning der aartsvaders genoemd ; met recht begroeten wij dan ook Maria, Zijne Moeder, als de Koningin der aartsvaders.

Aan de Aartsvaders werd de Zaligmaker der wereld als afstammeling beloofd. Reeds ini het paradijs vernam Adam het woord van God, dat den Overwinnar der helleslang aankondigde, die haren geheelen toeleg zou verijdelen en den vloek 'wegnemen over het menschdom gebracht. Abraham, Isaak en Jacob, ontvingen van God de toezegging van Hem, Die dezen vloek zou wegnemen en den zegen des Heeren over al de volkeren der aarde zou brengen. Die belofte betrof een verwijderde toekomst. Maar aan Maria bracht de H. Aartsengel als gezant des allerhoogsten de blijde boodschap, dat de komst van den hoogst gezegende Zaligmaker op handen was.

Groot was de vreugde der aartsvaders, toen zij die belofte des Zaligmakers vernamen en verlangend zagen zij uit naar het heil dat den volkeren zou geworden. Abraham, uw vader heeft vurig begeerd mijnen dag te zien, zegt Christus, hij heeft dien gezien en is verblijd geworden1). Maar onuit-

(1) Jo. VIII : 56.

Sluiten