Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zou door den zegen van de vrucht haar lirhaams, zich uitstrekken van geslacht tot geslacht, over hen, die Hem vreezen.

Geestelijke Bloem.

Al de orakelen der profeten loopen saam bij de Moeder des Heercn.

(H. lldephonsus serm 1 de Assumpt).

Oefening.

Leg u toe op de kinderlijke vrees des Heeren. Doordring U van diep ontzag en vurige liefde voor God. Zoo leeren u de profeten en vooral de Koningin der profeten.

Gebed.

O Maria, Raadgeefster der onwetenden, gelijk de H. Bonaventura U noemt, ik bid U, mij in het midden van de heerschende verblindheid, bij de zoo betreurenswaardige afdwalingen van het ongeloof, in het midden eener bedorvene wereld steeds een trouwe zoon te doen z'in van de Katholieke Kerk, die voor ons gesteld is als een immerdurend licht voor allen. Laat mij immer haar erkennen als de veilige en zekere gids, die ik heb te volgen. Doe mij steeds luisteren naar hare onfeilbare leer, die mij opwekt tot haat van de zonde, tot liefde van

Sluiten