Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van drie en een half jaar zulks vermochten, te doen.

„Toen de hemelsche leermeester, zegt de H. Thomas van Villa nova, naar zijn Vader zou terugkeeren, gaf Hij Zijn leerambt over aan Maria, die wegens hare uitgestrekte en verhevene kennis in staat was om zich volkomen van die taak te kwijten. Zij werd dus aangesteld, wel niet om gelijk Petrus met uiterlijk gezag de kudde des Heeren te besturen, maar om aan de apostelen van die hemelsche kennis mede te deelen, welke haar van den beginne werd geschonken." l)

Maria was de Koningin der apostelen door haar gebed. Zij was na de hemelvaart des Heeren tien achtereenvolgende dagen vereenigd met de apostelen en de overige geloovigen der aanvangende Kerk. Zij smeekte aan het hoofd van die allen de komst van den H. Geest met aandrang af. O, hoe vurig was vooral Maria's gebed! Met al het hevige verlangen van haar Moederhart naar het heil der zielen, dat Jesus door het bloed Zijns kruises had gekocht, smeekte zij, dat het groote werk der verlossing niet onvoltooid zou blijven. Ho€ onweerstaanbaar kan eene moeder smeeken, waar dit het leven en het geluk van haar kind

(I) Serm 3 de assunipt.

Sluiten