Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroordee'd, gegeeseld, met doornen gekroond, aan het kruis geslagen en door allen verlaten. Doch ofschoon het geloof zelfs bij de apostelen op dat oogenblik verzwakt was, twijfelde Maria niet. Onwankelbaar in haar geloof ondanks allen uiterlijken schijn aanbad zij Jesus als haar God, zoowel toen Hij aan het kruis hing als in andere omstandigheden. Zij stond daar naast het kruis, zegt de H. Antoninus, gesteund door het geloof in Christus' Godheid, dat zij onbezweken bewaarde. Zoo is zij ook door haar standvastig geloof de Koningin der belijders.

Geestelijke Bloem.

Maria draagt als Koningin den schepter van het ware geloof. H. Cyrillus van Alexandrië.

Oefening.

Bevlijtig u, om uit te munten door een nederig, vruchtbaar en standvastig geloof.

Gebed tot Maria om de volharding.

Wel heb ik, o Maria, mij aan den dienst van mijn God gewijd, doch ik ben zwak en mijn hart is onstandvastig. Daarom ben ik bevreesd in 't vervolg weder te vallen. De duivel, de wereld en het vleesch houden niet op mij steeds nieuwe strikken te spannen, en in het

Sluiten