Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

midden dier talrijke en hevige bekoringen kan ik allicht bezwijken. O Maria, ik neem tot mijn toevlucht, wees gij mijne beschermster. Maak gij mij waak/aam door uwe raadgevingen tegen de gevaren; maak gij mij sterk tegen de vijanden, die mij zoeken ten val te brengen; behoed gij mij tegen de ergernissen en de verleiding der wereld; wapen gij mij tegen de bekoringen. Laat niet toe dat ik ooit valle; zorg dat ik altijd in uwe vereering, en in de liefde van Jesus volharde. Sta mij bij op die wijze gedurende geheel mijn leven. Laat mij, o lieve Moeder, met U en met Jesus leven, met U en met Jesus sterven, en met IJ en met Jesus eeuwig gelukkig zijn!

AVONDLIED.»)

Kom nog een groet en bede

Maria toegebracht,

En dan in 'sHeeren vrede De rust weer ingewacht, U smeekend wel te moede, Vertrouwend op uw hoede.

Maria! Maria!

Moeder zegen ons!

.

( ) Zangboekjen der Congregatie; bijvoegsel n. 14.

Sluiten