Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dezen en van genen de type en de figuur, terwijl giit ze inderdaad beiden overtreft.

Oefening.

Acht, bemin en bevorder de deugd der maagdelijke reinheid in 11 zelve en ook in anderen. Aanroep daartoe eiken dag de Koningin der maagden.

Gebed.

O Maria, Die de Koningin der maagden zijt en door uwe geheel eenige reinheid zoozeer aan Qod hebt behaagd, dat Hij U verkoren heeft tot Moeder van Zijn Qoddelijken Zoon, zoo, dat gij Zijne Moeder zijt geworden en immer Maagd zijt gebleven; wij bidden U, dat gij ons bij J. C. de groote genade wilt verwerven, om U zooveel mogelijk in onbezoedelde kuischheid na te volgen, en de schoone deugd der engelen ons eigen te maken. Verwerf ons dit door Jesus Christus onzen Heer Die met den Vader leeft en heerscht als Qod in de eenheid des H. Geestes door alle eeuwen der eeuwen. Amen.

T

Sluiten