Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nooit wordt die diadeem geschat,

Geen engel met zijn stralen,

Geen diamant, die vonken spat

Kan bij haar schitt'ring halen. O Maagd! Uw schoone heiligheid,

Die nooit iets mocht bevlekken, Schonk U Uw hemelmajesteit En zal steeds de oogen trekken.

II.

De Kroon der Macht.

De sterrenkroon van heiligheid, U, 's Geestes Bruid, gegeven, Is kroon ool< van Uw waardigheid

Na God het meest verheven; Gij heerscht vol macht als Koningin

Van englen en van menschen;

Naast Jesus troonende vorstin

Kent ge in uw macht geen grenzen. Uw woord is voor uw Zoon gebod;

Gehoor vindt steeds uw spreken; Gij deelt de schatten uit van God;

Almachtig is uw smeeken.

Voor U, met macht gekroonde Maagd,

Zie 'k de englen dienst verrichten En knielt de mensch, die hulpe vraagt, En duivelen, zij zwichten!

Sluiten