Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Minnen meer en meer En prent mij diep in 't hart Uw glorie, vreugde en smart.

Eens als ik lig te sterven Zal ik met klamme hand U met uw kruisje omvatten,

O heerlijk hemelpand.

Ook zult gij mijn lijk,

Dierbaar liefdeblijk,

Dat mij mijn Moeder gaf,

Nog volgen in het graf.

Maria, eene bede,

O weiger mij die niet;

Gij gaaft me een krans op aarde, Die nimmer mij verliet.

Schenk mij nog een krans Schittrend en vol glans,

Schenk mij dat liefdeblijk Eens in het hemelrijk.

Lil.

LAM GODS, DAT WEGNEEMT DE ZONDEN DER WERELD, SPAAR ONS HEER!

Na aldus door eene reeks van gedurige aanroepingen met klimmenden aandrang en met toenemend vertrouwen Maria's voorspraak bij haren Goddelijken Zoon te hebben ingeroepen,

Sluiten