Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij God uwen Vader, en wend door de verdiensten van uw goddelijk offer de pijlen Zijner gramschap af van mij armen zondaar. Ik stel al mijn vertrouwen op U: want ik vrees alles van mijne zonden en mijne zwakheid; maar ik hoop alles van Uwe verdiensten en Uwe Goddelijke goedheid. O Maria, bid voor mij Uwen Goddelijken Zoon, dat ik immer met U en met Jesus door de liefde vereenigd blijven en nooit door zonde van U beiden gescheiden worden. Amen.

TOT HET LAM GODS. i)

Jesus' Hart, vol van liefd'rijk erbarmen!

Zie ik kniel hier voor U neêr;

Schenk gena mij, Gij, toevlucht der armen,

En vergeef mijne zonden, Heer!

Leer mij, o Jesus, uw goedheid beminnen; Doe mij heldhaftig het kwaad overwinnen Goddelijk Lam oneindig goed!

Spaar mij om uw Godd'lijk bloed.

Vrees'lijk diep is de wereld verzonken

In den afgrond van het kwaad;

Welk een ondank wordt God U geschonken Voor uw liefde zonder maat!

1) Zangboekje der congegratie bijvoegsel n. 20.

Sluiten