Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mijne kracht zijn. Mogen hunne voldoeningen mij door de aflaten der kerk, die ik heden kan en wil verdienen, mij geworden.

Gebed: Daar ik niets vermag, smeek ik, o Heer, om Uwe machtige en liefdevolle genade. Ik wil elke zonde, doch vooral deze N.N. vermijden, sta mij daar in bij.

Allerzoetst Hart van Jesus maak dat ik U steeds meer en meer beminne! (300 dagen afl.).

Allerzoetst Hart van Maria! wees mijne zaligheid! (300 dagen afl. telkens).

Onder uwe bescherming nemen wij onze toevlucht, o H. Moeder Gods! Versmaad onze gebeden niet in onzen nood, maar verlos ons altijd van alle gevaren, o roemwaardige en gezegende Maagd!

Gedenk, o Schepper van 't heelal, Dat Gij, geboren in den tijd Uit maagdelijken schoot als mensch Aan ons gelijk geworden zijt.

Maria, Moeder vol van gena,

Gij bron van goedertierenheid!

Weer 's duivels listen van ons af, Ontvang ons Gij in de eeuwigheid. U Jesus, zij alle eer gewijd,

Die uit de Maagd géboren zijt U met den Geest en Vader één,

Door de altijddurende eeuwen heen.

Amen.

Sluiten