Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

worden. Door zulk een vertrouwen aangemoedigd snel ik tot U, o Maagd der Maagden, en werp mij, zuchtende onder den last mijner zonden, voor U neder. Wil, o Moeder des Woords mijne beden niet versmaden; maar hoor ze gewillig aan en verhoor ze!

Jesus, Maria en Joseph, ik geef U mijn lichaam en mijn ziel. Jesus, Maria Joseph, sta mij bij in mijn doodstrijd. Jesus, Maria en Joseph, laat mijne ziel in vrede rusten.

Bezoek, smeeken wij Heer, deze woon, en weer alle lagen des vijands van haar af. Laten uwe heilige engelen in haar verblijven om ons in vrede te bewaren, en dat uw zegen immer op ons ruste. Door Christus onzen Heer. Amen.

O H. Engel, aan wiens zorg ik ben toevertrouwd, bewaar en bescherm mij.

Dat de zielen der geloovigen door Gods barmhartigheid rusten in vfede. Amen.

GEBEDEN ONDER DE H. MIS.

Het offer der H. Mis is volgens de kerkvergadering van Trente hetzelfde als het kruisoffer. Bij beiden is het dezelfde Hoogepriester J. C. die offert, hetzelfde slachtoffer dat opgedragen wordt, namelijk het Goddelijk lichaam onzes Heeren; en hetzelfde doel, God te aanbidden, God te bedanken, God genoegdoening te geven, Gods genade en hulp af te smeeken.

i

Sluiten