Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3de tientje: Die den H. Geest gezonden heeft.

4de tientje: Die U ten Hemel opgenomen heeft.

5de tientje: Die U in den Hemel gekroond heeft.

Men besluit elk tientje door het: Eer zij den Vader, den Zoon en den H. Geest: gelijk het was in het begin nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Ziehier de tien punten van elk der veertien overige geheimen.

Het bezoek aan Elisabeth. 1. Maria begeeft zioh uit liefde tot de H. Elisabeth. 2. Zij gaat met spoed door het geheele H. Land. 3. Zij begroet te Hebron hare H. Bloedverwante. 4. Bij haren groet wordt Elisabeth vervuld met den H. Geest. 5. De H. Johannes wordt geheiligd in den schoot zijner moeder. 6. Elisabeth begroet Maria als Moeder des Heeren en als de gezegendste der vrouwen. 7. Zij prijst haar om haar groot geloof. 8. Maria zingt den lofzang Magnificat. 9. Zij dient gedurende drie maanden hare H. Bloedverwante. 10. Het huis van Zacharias en Elisabeth wordt om Maria's verblijf gezegend.

De geboorte des Zaligmakers. 1. Maria reist in den winter uit gehoorzaamheid naar Bethlehem. 2. Er is voor haar geen plaats in de herberg. 3. Jesus wordt in een grot, den stal

Sluiten