Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der herberg, geboren. 4. Jesus wordt in een krib gelegd. 5. De Heer der Hemelen rust op wat stroo. 6. De engel kondigt den herders de geboorte aan. 7. De engelen zingen: eere zij God in den Allerhoogste, vrede op aarde aan de menschen van goeden wille. 8. De herders komen het Goddelijk kind aanbidden. 9. De drie wijzen door een ster geleid, komen uit het Oosten te Bethlehem. 10. De wijzen offeren goud, wierook en myrrhe.-

De zuivering van Maria. 1. Maria gaat op naar Jerusalems tempel. 2. Zij draagt haar Goddelijk kind. 3. De H. Joseph vergezelt haar. 4. Zij brengt twee duifjes ten offer, de gave der armen. 5. Zij offert haar eerstgeboorne volgens de wet. 6. Zij koopt hem terug voor 5 sikkelen. 7. Simeon neemt Jesus in zijn armen. 8. Simeon zingt zijn lofzang. 9. Simeon voorspelt het lijden van Jesus en Maria. 10. Anna de profetes looft God over Israëls vertroosting.

De wedervinding van Jesus. 1. Jesus wordt verloren door Zijne ouders. 2. Zij zoeken Hem drie dagen. 3. Zij zijn ten prooi aan de bitterste droefheid. 4. Zij vinden Hem met blijdschap in den tempel. 5. Jesus wordt door Israëls leeraars bewonderd. 6. Maria stort haar hart uit voor haar Goddelijken Zoon. 7. Jesus wijst haar op Zijn Goddelijke zending. 8. Maria

Sluiten