Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Jesus' vleesch wordt door scherpe geeselen verscheurd. 10. Jesus' bloed vloeit langs alle zijden.

De kroning met doornen. 1. De krijgsknechten voeren Jesus naar het binnenhof. 2. Jesus wordt door hen met een purperen mantel bekleed. 3. Zij geven Hem een rietstok in de hand. 4. Zij vlechten Hem een kroon van doornen. 5. Zij drukken die op Zijn H. Hoofd. 0. Zij plaatsen Hem op een steen in hun midden. 7. Zij zeggen Hem spottend; wees gegroet, Koning der Joden. 8. Zij vallen voor Hem neder, terwijl zij Hem beschimpen. 9.

Zij spuwen Hem in liet aangezicht. 10. Zij slaan Hem met den rietstok op de doornen kroon.

De kruisdraging. 1. Pontius Pilatus toont Jesus, zeggende: ziet den mensch. 2. Hij wascht zich de handen en veroordeelt den Heer tot het kruis. 3. Jesus wordt beladen met het kruis. 4. Jesus valt tot driemaal onder het kruis. 5. Jesus ontmoet Zijn bedroefde Moeder.

6. Hij wordt geholpen door Simon van Cyrene.

7. Hij prent Zijn aangezicht in Veronica's doek.

8. Hij troost Jerusalems weenende vrouwen. I

9. Hij wordt ontkleed en met gal gelaafd. 10. I Hij wordt aan het kruis geslagen.

Sluiten