Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

naar Jesus' voorbeeld ten derde dage. 9. Maria treedt omgeven door de engelen den hemel binnen. 10. Maria is onze voorspreekster bij Jesus haar Zoon.

De kroning van Maria. 1. Maria neemt plaats in den hemel aan Jesus' rechterhand. 2. Zij wordt gekroond door de drie Goddelijke personen. 3. Zij munt boven alle engelen uit door heiligheid, macht en heerlijkheid. 4. Zij is de Koningin der Heiligen. 5. Hare reinheid is geheel smetteloos. 6. Hare gehoorzaamheid aan Gods wil is volkomen. 7. Hare naastenliefde is onbeschrijfelijk. 8. Hare liefde tot God gaat onze gedachten te boven. 9. Hare diepe nederigheid heeft haar ten hoogste verheven. 10. Zij is de glorie van Jerusalem, de blijdschap van Israël, de eer van ons volk.

DE DAG AAN MARIA TOEGEWIJD.

1. Maak 's morgens een kruis.

2. Vraag Maria's zegen.

Mij zeegne met haar Goddelijk kind Maria, Die me als Moeder mint.

3. Doe uw morgengebed in vereeniging met en naar het voorbeeld van Maria. (Zie blz. 355).

4. Woon zooveel gij kunt, dagelijks het H. Misoffer bij en vergeet daarbij de Moeder niet,

Sluiten