Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

blz.

XIX. Allervoorzichtigste Maagd 121

XX. Eerwaardige Maagd 127

XXI. Lofwaardige Maagd 132

XXII. Machtige Maagd 138

XXIII. Ooedertierene Maagd 145

XXIV. Getrouwe Maagd 152

XXV. Spiegel der rechtvaardigheid 157

XXVI. Zetel der wijsheid 164

XXVII. Oorzaak onzer blijdschap 171

XXVIII. Geestelijk vat 176

XXIX. Eerwaardig vat 182

XXX. Uitmuntend vat van godsvrucht... 187

XXXI. Geheimzinnige roos 193

XXXII. Toren van David 200

XXXIII. Ivoren toren 206

XXXIV. Huis van goud 211

XXXV. Arke des Verbonds 216

XXXVI. Deur des hemels 223

XXXVII. Morgenster 229

XXXVIII. Behoud der kranken 235

XXXIX. Toevlucht der zondaren 240

XL. Troost der bedrukten 247

XLI. Hulp der Christenen 252

XLII. Koningin der engelen 259

XLIII. Koningin der aartsvaders 265

XLIV. Koningin der profeten 272

XLV. Koningin der apostelen 277

XLVI. Koningin der martelaren 283

XLV1I. Koningin der belijders 292

Sluiten