Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Avondgebed.

Wenken en gebeden.

Zet u op de knieën vóór gij naar bed gaat en dankt onzen Lieven Heer voor al het goede, dat Hij u in den loop van den dag heeft geschonken. Vergeet dit nooit te doen, ook niet, als gij, groot en ond geworden, misschien vermoeid zijt van het werk. Doet met aandacht dit

Gebed.

.t,T; k dank U, Onzen Lieven Heer, dat Gij mij van daag wederom hebt bewaard voor ongelukken en mij gegeven hebt wat voor het leven 1100dig is: spijs en drank en

Sluiten