Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kleederen, liet komt alles van U; en alles wat ik heb genoten, heb ik aan U te danken. Maar nu vraag ik U, wil mij dezen nacht wederom bewaren en behoeden voor alle ongelukken. Heb ik van daag misschien zonden gedaan, en verdien ik uwe zorg niet, ach vergeef mij, ik zal geen kwaad meer doen, ik wil voortaan braaf zijn naar het voorbeeld van liet Kindje Jesus.

Bidt nu, gelijk des morgens: Het Ome Vader met het Wees gegroet en de andere gebeden, en aan het einde:

Heer, geef aan de overledene zieltjes de eeuwige rust!

F, n als gij u ontkleed hebt, neemt dan wijwater, maakt een kruis e» zegt:

Sluiten