Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 7 ^

minzaam: van uw Goddelijk Kind kunt Gij alles voor de mensclien verkrijgen; Hij heeft U bij zicli in den Hemel genomen en tot Koningin | in zijn Rijk verheven. Vraag j nu, bid ik, aan Jesus, uwen i Zoon, dat ik altijd mag leven naar zijn welbehagen, altijd mijn plichten getrouw mag vervullen, en nooit verdriet mag geven aan mijne ouders. Wees mij, Lieve Vrouw, eene Hemelsche Moeder, en laat mij uw kind zijn: betoon mij uwe liefde en met eerbied zal ik dikwijls tot U spreken: Wees gegroet, Gij vol van genade, de Heer is met U, gezegend zijt Gij bo| ven alle vrouwen en gezegend is de vrucht uws lichaams j Jesus.

* É

Sluiten