Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geen zouden meer te doen.' Vergeef mij nn, o Heer! ontferm U mijner en zie met liefde en goedheid op mii neder.

Bij den Epistel.

Groot en machtig zijt Gii, o God! Hemel en aarde is uoor U uit het niet voortgebracht. Het licht is door U geschapen; zon en maan en sterren zijn door U te voorschijn geroepen; hoornen, planten en alle gewassen hebt Gij gemaakt; vogelen en visschen, viervoetige en kruipende dieren, insekten en alle diersoorten zijn op uw woord ontstaan; engelen en menschen zijn het werk uwer handen. Niets leeft,

dat niet door U geschapen * *

Sluiten