Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

&

Heer, ontvangen van den Heil. Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, gestorven is aan het kruis, maar verrezen van den dood en ten Hemel gevaren, van waar Hij weder op de aarde zal terug komen om te oordeelen de levenden en de dooden;

ik geloof in God den Heiligen Geest;

ik geloof in ééne algemeene, katholieke Kerk;

ik geloof in de gemeenschap der Heiligen, de vergiffenis der zonden, de ver[ rijzenis des vleesches en liet eeuwig leven. Amen.

De Offerande.

Vader in den Hemel, mot

den Priester begin ik de « Offerande. Brood en wijn zie

* * /

h

Sluiten