Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/tV >

ven voor de tegen U bedreven zonden. Spaar uw Goddelijken Zoon voor nog grooter smaad en zie met ontferming en barmhartigheid neder op mij en op alle mensclien, die door den val van Adam zondige schepselen geworden zijn.

Bij de verandering van het brood en den wijn of de Consecratie.

De Priester heeft het brooil en den wijn in het Lichaam en Bloed des Ileeren veranderd; hij heft de Heilige Hostie omhoog; zóó werd eens de Heiland der wereld aan het kruis omhoog geheven. Zeg op dien oogenblik:

Wees geloofd, aangebeden en gedankt, dierbare Jesus, waarachtig tegenwoordig in jJf—

Sluiten