Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—.. *

gelijk wij vergeven aan oiize

schuldenaren; en leid ons

niet in bekoring, maar verlos

ons van alle kwaad. Amen.

Bij de Nuttiging of Communie.

Heer, ik zie den Priester het brood en den wijn nutj tigen, die door de woorden van de Consecratie in het | Vleesch eu Bloed van Jesus, j onzen Zaligmaker, veranderd ) zijn. O wat geluk valt den I Priester ten deel! Zoo ontvangen ook allen, die communiceeren, het Lichaam en Bloed van Christus; eens hoop ik, dat ook voor mij de dag mag komen om mede ter communie te gaan. Laat mjj dien dag beleven, o Heer, en bereid mijn hart, dat ik dan waardig tot de commu-

* — m

Sluiten