Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

er mij dikwijls aan denken

cu uue irnj altijd gaarne hier komen, om met den Priester aan God, uwen Hemelschen Vader, liet nffpv

| van uw lijden en sterven op J te dragen. Ik verlaat nu dezen

gewijden tempel, uw Engel geleide mij, opdat ik ga op goede wegen, alleen doe wat U beliagelijk is en zoo braaf leve, dat ik eens bij U in den Hemel mag komen. Amen.

Gebed van rien Pripstnr n»

de Mis voor het welzijn derKerk.

SALVE REGINA.

Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid, ons leven, onze zoetheid en onze hoop, wees gegroet. — Tot U roepen wij ballingen, : i

É

Sluiten