Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

j leliem! verkrijg voor ons dat wij u hierin navolgen; dat [ wij dikwijls overleggen wat j het is, dat de allerhoogste, j allermachtigste en allerrijkste zoo vernederd, zoo machteloos en arm wordt uit liefde tot ons; en dat wij mogen be| grijpen wat liefde en dankj baarheid wij daarvoor schuldig zijn.

8. H. Maagd! gij hebt uwen Zoon opgedragen in den tempel, ons toonende dat gij

j bereid waart Hem aan God j cj> de oiferen; verkrijg ons dat j wij hieruit mogen l'eeren ons I hart niet vast te hechten aan | eenig schepsel, maar altijd bej reid te zijn om alles te verlaten, als het Hem zal believen.

9. O Maria! hoe haast zijt

gij met Jesus vervolgd en * *

Sluiten