Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

verjaagd geweest, vluchtende naar Egypte, Wat willen wij, arme zondaars! klagen, als wij iets moeten lijden, Verkrijg ons, dat wij al de kruisen, die ons overkomen, mogen lijden met die verduldigheid en liefde, met welke gij die hebt geleden.

Ten laatste, o goede Moeder!

verkrijg voor ons uwen aard, uwe genegenheden en uwe deugden; dit alles vermoogt gij door uwe gebeden en verdiensten bij Hem, die ons aan n heeft bevolen; verwerf ons zijne heilige genade, opdat wij als ware kinderen u mogen navolgen al de dagen van ons leven. Amen.

Hierna kan men lezen de Litanie van de Heilige Maagd Maria. Zie bladz. 95.

Sluiten