Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* $

ten te doen, wat zij mij ge-' boden hadden?

Ben ik onderdanig geweest aan mijne ouders, of heb ik wel eens tegengesproken?

Heb ik mijne ouders geeerd en geacht, of heb ik hun Avel eens onvriendelijke, bitse woorden toegevoegd?

Heb ik hun door mijn vlijt en goed gedrag vreugde gegeven, of heb ik hun verdriet aangedaan door mijne ondeugd?

Heb ik mijne meesters beschouwd als de plaatsbekleders van mijne ouders, en dankbaarheid betoond voor hunne uuttige lessen, of heb ik hen met minachting bejegend en hun de moeielyke

taak door onorde, traagheid * — *

Sluiten