Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Heb ik soms niet hier of' daar de menschen verontrust door onverhoeds aan deuren of vensters te kloppen, aan de schellen te trekken?

Ben ik altijd eerlijk geweest, of heb ik wel eens stil iets weggenomen, iets achtergehouden; iets, dat ik gevonden had, niet aan den eigenaar teruggegeven?

Heb ik altijd de waarheid gesproken of soms wel eens gelogen en bedrogen?

Acte van berouw.

Mijn Heer en mijn God, nu ik heb nagegaan welke zonden ik gedaan heb, durf ik haast niet meer tot U opzien; o, aan hoeveel kwaad heb ik mij schuldig gemaakt, maar het spiit mij en ik

8C *

Sluiten