Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' 'beloof ü mij te zullen bete-'j ren. Nooit meer wil ik mijn gebeden verzuimen, nooit meer oneerbiedig zijn, nooit meer ongehoorzaam wezen aan mijne ouders, nooit meer twisten met mijne broeders en zusters en met anderen; ik zal niemand meer leed doen, nooit meer liegen, nooit meer vloeken, nooit meer onbetamelijke woorden spreken, nooit meer onbetamelijke dingen doen; ik zal er altijd aan denken, dat uw oog alles ziet en dat alle j kwaad door U wordt gestraft. Zoo wil ik trachten in het vervolg geen kwaad meer te doen. Ik ben nu bereid, Heer, mijne zonden aan den Priester te gaan biechten, wil ze mij dan ook vergeven: dat

K ^

Sluiten