Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ons bidden.

God, uitdeeler der Hein els elie gaven, die in den engelachtigen jongeling Aloysius eene wonderbare onschuld van leven met eene gelijke boetpleging vereenigd hebt, vergun ons door zijne verdiensten en gebeden, dat wij, die hem in zijne onschuld niet gevolgd hebben, hem ten minste in zijne boetvaardigheid navolgen. Door Christus, uwen Zoon, onzen Heer. Amen.

Gebed tot den II. Aloysius.

Groote Heilige, vriend deikinderen, ik wil U tot voorbeeld nemen en zoo deugdzaam leven als Gij geleefd hebt. Ik wil ijverig zijn in

Sluiten