Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I net gebed, gehoorzaam aan | mijne overheden, dienstvaarI ^ jegens alle menschen: ik wil nimmer kwaad doen de deugd beoefenen en mii welgevallig maken aan God. Help mij, Heilige Aloysius, door uwe gebeden, dit voornemen getrouw te volbrengen, ïederen dag braver te worden en eens te komen in I üen schoonen Hemel. Amen.

LITANIE VAN ALLE HEILIGEN.

Heer, ontferm U onzer. Christus, ontferm ü onzer.

Heer, ontferm U onzer. * *

Sluiten