Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7K Jft

Christus, hoor ons.

Christus, verhoor ons. God Hemelsche Vader, ontferm U onzer.

God Zoon, Verlosser der wereld, ontferm U onzer.

j God Heilige Geest, ontferm

U onzer.

| Heilige Drievuldigheid één

God, ontferm U onzer. Heilige Maria, bid voor ons. J Heilige Moeder Gods,

j Heilige Maagd der maagden,

Heilige Michael, £

| Heilige Gabriël, ^

Heilige Raphael, g

Alle Heilige Engelen en §

Aartsengelen,

Alle Heilige Koren der §

Zalige Geesten,

Heilige Joannes de Dooper,

Sluiten