Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

- 111 —

Dat Gij ü gewaardigt uwe Heilige Kerk te besturen en te beschermen,

Dat Gij U gewaardigt den Paus van Rome en de

geheele geestelijkheid in den Heiligen Godsdienst te bewaren, n«t fiii TT (r o waar (li 21, de

vijanden der Heilige ivWk tp vprnpderen.

Dat Gij U gewaardigt aan de Christen koningen en vorsten vrede en ware eendracht te

rrovAti

Dal Gij U gewaardigt aan alle Christen volkeren vrede en een<1 m rlit te verleenen.

Dat Gij U gewaardigt ons in uwen heiligen

wij bidden II, verhoor ons.

Sluiten