Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ligen Geest .... 68 Gewetenzonderzoek . . 69 Acte van berouw ... 74

Voorbiecht 76

Nabiecht 77

Dankgebed 78

Litanie van den Zoeten

Naam Jesus .... 80 Litanie van het Heilig

Sacrament .... 86 Litanie van het Lijden

van Jesus Christus . 91 Litanie ter eere van de

Heilige Maagd Maria 94 Litanie ter eere van den Heiligen Aloysius van Gonzagua .... 99 Litanie van alle Heiligen 104 Heilige Kruisweg. . . 114 Gebed om een zalig

sterfuur 124

Gebed voor de geloovige zielen 124

Sluiten