Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

magazijnen, winkels of andere diensten geplaatst worden, waar zij niet de gelegenheid vinden, datgene te leeren, wat zij later ais huishoudster en moeder dienen te weten.

Voor zulke huisvrouwen en meisjes, die niet de gelegenheid hadden een grondig onderricht in het huishouden te ontvangen, is dit boekje op de allereerste plaats bestemd.

Zij vinden daarin, in bevattelijke taal, alles wat eene degelijke huisvrouw en moeder moet weten, om haar huishouden goed te bestieren, om hare kinderen naar lichaam en geest goed op te voeden, om zelfs bij een gering inkomen een waarlijk gelukkig huisgezin te vormen.

Tot de bewerking van deze veel omvattende stof hebben verscheidene ervaren huismoeders, geneesheeren, opvoedkundigen, zoowel geestelijken als leeken, hunne gegevens verstrekt. Hun brengen wij bij dezen onzen oprechten dank.

Moge dan dit werkje, onder Gods zegen, veel nut stichten tot verheerlijking van God, tot welzijn der maatschappij en tot heil der zielen.

F. BREIDFELDT, R. K. PR.

Maastricht, Febr. i()()6.

Om den prijs van dit boek zoo laag mogelijk te kunnen stellen 30 cent in half linnen band besloten wij. in overleg met den Weleerw. Schrijver, tot opneming van reclames tusschen den tekst.

Wij bepaalden ons daarbij streng tot Fabrikanten

Sluiten