Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op lijd. hn om dat te doen, moet ze duchtig de handen uit de mouw steken." (n". 40 van de gele boekjes der St. Willebrordusvereeniging.)

\\ ij denken hier aan de woorden van Schiller uit zijn „Lied von der Glocke" (Vert. van Ten Katej En binnen de wanden Daar rept zich de vrouw,

Daar steekt zij de handen Met vlijt uit de mouw.

Haar zorgen verhoogen Het eerlijk gewin,

Zij dwingt met haar oogen Het gansche gezin.

De dartelsten leert ze,

De wildsten regeert ze

Door wijsheid en liefde:

Gevierde Vorstin !

Er zijn, helaas, vrouwen, die met haar tijd geen raad schijnen te weten en soms halve dagen zoek brengen met buurpraatjes. Maar vraag niet hoe het er in haar huis uitziet. Alles is in wanorde, van gezelligheid, properheid is geen sprake, hare kinderen loopen over straat in vuile, havelooze kleeren, het eten. als zij het klaar maakt, is meestal ongenietbaar. de heele boel staat, zooals men zegt, op stelten.

Wat is daarvan het gevolg? De man wordt ontevreden: hij gaat zijn troost zoeken in de herberg, waar voor geld en goede woorden alles te krijgen is met een vriendelijk woord op den koop toe. Huiselijke twist en huiselijke ellende hebben hun intrek genomen in zulk een gezin. En wie draagt daarvan de schuld? De vrouw, omdat zij niet arbeidzaam is.

\\ aar de vrouw traag en vadsig en slordig is,

Sluiten