Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en stopnaalden, wol, katoen enz. te bevatten.

e. eene mand voor lompen cn beenderen, want het loont wel de moeite zulke zaken niet te laten verloren gaan.

ƒ. een kistje met allerlei gereedschappen, als: hamer, beitel, nijptang, benevens spijkers in verschillende grootte, een pot met lijm, om kleinere gebreken terstond te kunnen herstellen.

B. Alles op zijn tijd! Eene kloeke huisvrouw is ordelijk in het gebruik van haar tijd en zij weet hare werkzaamheden zoo te regelen, dat zij den heelen dag nuttig bezig is.

1. Zij doet niet 's avonds wat reeds 's morgens moest beredderd zijn. Zij stelt niet uit tot morgen, wat ze even goed vandaag kan doen.

2. Zij houdt zich zoo goed mogelijk aan een vaste dagverdeeling.

Na het opstaan volgt allereerst het afnemen der bedden, daarop het gereed maken van 't ontbijt, het schoenen poetsen, lampen reinigen, aanvegen en luchten der kamers en ordenen der bedden. Deze werkzaamheden moeten altijd vóór het bereiden van het middagmaal zijn afgeloopen.

Na tafel moet zonder verwijl het vaatwerk gewasschen, kamers geveegd en gelucht worden en de overige tijd in den namiddag moet besteed worden aan wasschen, naaien, breien, verstellen, of andere noodzakelijke of nuttige bezigheden.

Wie anders te werk gaat en 's avonds nog geen bedden klaar heeft, wie geen olie in de lamp heeft, als deze moet worden ontstoken, wie het eten niet klaar heeft, als de man van zijn werk komt en de

Sluiten