Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kunnen huishouden, wijl zij de uitgaven niet w eten te regelen naar de inkomsten.

Wie de kunst om goed huis te houden wil

aanleeren moet de volgende regels nooit uit het oog verliezen:

1. Bewaar wat ge hebt en laat niets verloren gaan.

Het is een vroom gebruik een toevallig op den grond liggend stuk brood niet met voeten te treden. Het is immers eene gave Gods. Op gelijke wijze moeten alle andere gaven üods met omzichtigheid behandeld worden: beddegoed en kleeren, resten en lappen, hout en kolen, huisraad, spijs en drank.

1. Ziet eens hoe sommige menschen omgaan met hun eigendom, met kleeren, meubels en gereedschappen. Nauwelijks hebben ze een nieuw kleed eenigen tijd gedragen, of het is reeds besmeurd en gehavend.

Indien kleeren, kousen, beddegoed en lijfgoed zorgvuldig behandeld worden, kunnen ze de helft langer dienst doen, dan wanneer men achteloos en

slordig daarmee omgaat.

2. I)e grootste vijanden van de meubelen zijn stof en vocht. Om het stof te weren, moeten de meubels geregeld worden afgestoft, laat men het stof er langen tijd op rusten, dan vreet het zich in

het hout vast.

Zet nooit een meubelstuk tegen een vochtigen muur, doch laat altijd een paar. vingerbreed speling tusschen kast of bed en muur. Vooral spiegels en

Sluiten