Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

plaatwerk of schilderijen bederven spoedig als ze tegen een vochtigen muur hangen; om dat te verhinderen plaatst men een stukje hout of beter nog een kurk er tusschen.

3. Zie scherp toe. dat niets worde weggeworpen, wat op eenige wijze nog kan gebruikt worden: stukjes touw, draadjes, papier, lappen, knoopen, doosjes enz. kunnen altijd eens te pas komen. „Wie het kleine niet eert, is het groote niet weerd."

4. Wat aan spoedig bederf onderhevig is, late men niet lang staan en men neme daarvan geen groote hoeveelheid in eens.

5. Spaar vooral in de keuken, a. Eene zuinige huisvrouw komt met '/•> KG. koffie langer uit dan eene slordige met een heel kilo. Zij is zuinig met boter en vet en kookt met weinig smakelijker dan eene andere met veel.

b. Spijsresten moeten zorgvuldig bewaard en zoo toebereid worden, dat zij weer als smakelijk gerecht kunnen dienen, zooals in het Hoofdstuk over Kookkunst in dit boekie meer breedvoerig is aangeduid.

2. Herstel terstond wat beschadigd is.

Een verstelde japon, een gekeerde jas en net gelapte schoenen strekken niemand tot oneer. Behoorlijk versteld en gestopt, doen ondergoed en kousen denzelfden dienst als nieuwe.

Hen zuinige huisvrouw ziet dagelijks zorgvuldig kleeren en kousen na en herstelt terstond als een knoop is losgeraakt of een knoopsgat is losgescheurd, als een draadje lostornt of een der teenen door de

Sluiten