Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kousen gluurt, zij wacht daarmee met totdat het kwaad bijna niet meer te verhelpen is.

Met meubelen, huisraad en keukengerief gaat zij behoedzaam om en leert den kinderen voorzichtig te zijn en niets te beschadigen. Wanneer echter een meubelstuk beschadigd is, verzuimt zij niet het terstond te herstellen: een spijker of een weinig lijm is dikwijls reeds voldoende om grooter schade te voorkomen.

3. Betaal alles terstond.

„Borgen baart zorgen," zegt het spreekwoord.

Er is geei: grootere vijand voor de huiselijke welvaart dan het borgen. Het is zoo prettig niet, iets te moeten betalen, als het reeds verbruikt is.

Wie niet contant betaalt, geraakt niet zelden ongemerkt in schulden. Er wordt maar lustig gegeten en gedronken zonder overleg en als betaald moet worden is er geen geld voorhanden.

Vooral menschen. die van een vast inkomen moeten leven, mogen niet verzuimen zooveel mogelijk alles a contant te betalen. Dan is het mogelijk rond te komen zonder schulden te maken. Zoo maar onbezonnen er op aan leven: betalen als men kan en poffen als men niet kan, is de ondergang van menig huisgezin.

Qereede betaling is voordeeliger, daar de winkelier u beterkoop kan leveren en u beter bedient, als hij weet, dat hij „boter bij de visch" krijgt. Nu zijn er wel winkeliers, die u trachten te verleiden tot borgen ; zoo houden ze u aan 't lijntje. Gij zijt dan van hen

Sluiten