Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7. Teeken geregeld uwe inkomsten en uitgaven op.

In vele huisgezinnen wordt, helaas, deze gulden regel niet in beoefening gebracht en toch is het eene zaak van groot belang, dat in elk huishouden aanteekening gehouden worde van alle inkomsten en uitgaven.

Zulk een boekhouden kost weinig moeite en is het werk van dagelijks een paar minuten. Het stelt de huisvrouw in staat haren man met één oogopslag te doen zien, waar de centen blijven en is tevens eene aanhoudende vermaning tot spaarzaamheid.

Wie geregeld alle, zelfs de kleinste uitgaven opschrijft, weet juist waaraan het geld is besteed, hoeveel voor alles afzonderlijk betaald is en waar in de toekomst kan bezuinigd worden.

Voor zulk een huishoudelijke boekhouding hebt ge niets anders noodig dan eene lei met een daaraan gebonden griffel en een notitieboekje met roode

staande lijnen.

Op de lei schrijft ge door den dag alle uitgaven en 's avonds schrijft gij ze netjes met inkt over in het huishoudboekje. Dat overschrijven moet geregeld eiken avond geschieden, anders wordt het op den

duur te lastig.

In het boekje schrijft men op de bladzijde ter

rechterzijde bovenaan „uitgaven" en op die ter linkerzijde „inkomsten " en daaronder met vermelding van dag en datum de verschillende posten. Op het einde der week telt ge alles te zamen en trekt de uitgaven van de inkomsten af. Zoo kunt

Sluiten