Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het teeken onzer verlossing, het kruisbeeld, ontbreken, liet moet daar de eereplaats innemen.

3. Op de kasten en op den schoorsteenmantel kan men bloemvazen of beelden plaatsen. Hen klok mag natuurlijk niet ontbreken en in de hoeken kan men op een voetstuk een beeld of iets dergelijks plaatsen, dat breekt de eentonigheid. Op een boekenrekje, dat de vader des huizes wel zelf kan maken, plaatst men boeken en kleinere zaken.

4. Voor de vensters hange men eenvoudige gordijnen, doch wijl deze zeer in 't oog vallen, zorge de huisvrouw, dat ze gaaf en zindelijk zijn.

5. Benige potten met bloemen voor het raam dragen veel bij ter versiering en geven een aangenaam tijdverdrijf. De bloemen zijn ons van God geschonken om ons het leven te veraangenamen. * Men plaatse geen sterk riekende bloemen of groote bladplanten in een slaapkamer, zij zijn nadeelig

. voor de gezondheid.

a. Bloempotten van porselein of verglaasd aardewerk zijn niet aan te bevelen, wijl ze niet poreus zijn. b Bloemen behoeven veel lucht en licht.

c Bladplanten daarentegen hebben niet graag veel zon en kunnen zelfs in leven blijven op een koele plaats, mits deze vorstvrij zij.

cl. Men geve den bloemen geregeld water, de temperatuur van het water moet overeenkomen met die der plaats waar de bloemen staan.

e Het is goed de planten nu en dan eens af te gieten, 's zomers in den regen te zetten of de bladeren met een zachte spons af te wasschen.

ƒ. De planten moeten ook van tijd tot tijd in nieuwe aarde verplant worden.

ir Tegen bladluizen beveelt men aan het besproeien met dun sodawater of tabakswater of het bepoederen met zwavelbloem. 3

Sluiten